Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ NAM HÒA

Tên đơn vị: UBND xã Nam Hòa
Địa chỉ: xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại:  02803.502.277

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Nam Hòa là đơn vị hành chính loại I. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp thị trấn Trại Cau;
- Phía Tây giáp xã Huống Thượng;
- Phía Nam huyện Phú Bình;
- Phía Bắc giáp xã Khe Mo, xã Văn Hán;
- Diện tích 24,6 km2, 2477,6 ha;

2. Dân cư:

Dân số là 10.850 người, 2.599 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân 228 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại đơn vị xã Nam Hòa có 23 cán bộ, công chức, viên chức (02 thạc sĩ, 17 đại học; 04 trung cấp; 23 đảng viên).
- Đảng bộ xã có 24 chi bộ với 276 đảng viên.
- Có 5 tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6119

Tổng truy cập: 1343240